JW AUDIT CO.,LTD. รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี บัญชี สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี เจดับบลิว เจดับบลิวแอ็คเค้าติ้ง เจดับบลิวแอ็คเค้าติ้งแอนด์แท็กซ์ เจดับบลิวการบัญชี และภาษี ออดิท ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ทำบัญชีในประเทศไทย ทำบัญชีกรุงเทพ สำนักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บัญชี นักบัญชี รับทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี,ทำบัญชี สำนักงานบัญชีบริษัท ยื่นแบบภาษี ให้คำปรึกษาทางบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จดทะเบียนเลิกบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนร้านค้า จัดทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จดทะเบียนเลิกบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนร้านค้า จัดทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ทำบัญชี Accountingservice accounting company setup company resistration auditingservice accounting in Thailand jw-accounting jw-accountingandtax jwaudit  work permit visa  jw  jw accounting  jw book keeper jw accountant
Welcome to JW AUDIT CO.,LTD.

5 room 103 1st floor Pracharradbumphen 12 Pracharradbumphen rd.
Huaykhwang Subdistrict Huaykhwang district Bangkok Thailand 10320

 
Telephone 02 690-2656 or 02 691-1202
วัน พุธ ที่ 15th 9 2021 :: 18:46:16
  
     Thai English

Interesting Link

FAQผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax auditor)

 
 

 

    Our service  
   
 
    จดทะเบียนธุรกิจ  (Business registration)
 
 • รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ผลงานมีคุณภาพ งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ ได้และราคายุติธรรม
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท
 • รับจดทะเบียนคณะบุคคลจดทะเบียนพาณิชย์
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร
    รับทำบัญชี  (Accounting service)
 
 • รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร รับทำบัญชีโดยส่งพนักงานเข้าไปทำบัญชี outsource service
 • บริการท่านโดยทีมนักบัญชีที่มี ประสบการณ์ ทางด้านบัญชีมากกว่า 18 ปี และควบคุมงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ภ. ง. ด. 1
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ. ง. ด 3, 53,54
 • จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ. พ.30 , ภ.ธ. 40 และ ภ.พ 36 ทุกเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ. ง. ด.51 และ ภ. ง. ด.50
 • ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบัญชี และภาษี
 • ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี การวางแผนภาษี
 • จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี -ภาษี เคลียปัญหาบัญชี ภาษี
 • รับโอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม ตรวจสอบการรับงาน
 • แจ้งข้อบกพร่องของเอกสารบันทึกบัญชี
 • บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90,91,94
    สอบบัญชี   (Auditing service)
 
 • ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ประสบการณการทำงานจาก BIG4 Audit firm
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified audit accountant)
  บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำหรับ-ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก ( Tax auditor)
 • บริการวางระบบบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่องเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่งปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี( Management letter)
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน สปช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์
 เงินเดือนและประกันสังคม  (Salary Service and Social security Fund)
 
 • จัดทำระบบเงินเดือนพร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำ Payroll slip
 • จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนนายจ้าง
 • จัดทำเอกสารแจ้งเข้าแจ้ง-ออกพนักงาน
 • จัดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพนักงาน
 • จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำกรอกแบบสอบถามข้อมูลการนำส่งประกันสังคมรายปี
    Work permit / Visa
 
 • ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ
 • ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
 • ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวร


 

JW AUDIT CO.,LTD.
บริษัท เจ ดับบลิว ออดิท จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ห้อง 103 ชั้น 1 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 12 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 662 690-2656 , 662 691-1202 ,
086 001-2999

 
contract: Mr Wirot Jainuknan
www. jw-audit.com
e-mail:support@jw-audit.com
e-mail:thaiwj@yahoo.com

Home | Our service | About Us | Contact Us | Company Profile | Job
JW AUDIT CO.,LTD.
5 room 103 1st floor Pracharradbumphen 12 Pracharradbumphen rd. Huaykhwang Subdistrict Huaykhwang district Bangkok Thailand 10320
© 2011www. jw-audit.com. All Rights Reserved.